Tiedot

7.1D: Slipped-Strand Mispariring - Biology

7.1D: Slipped-Strand Mispariring - Biology


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Sslipped Strand mispairing (SSM) on prosessi, joka tuottaa lyhyiden toistuvien sekvenssien virheparin DNA-synteesin aikana.

OPPIMISTAVOITTEET

Selitä, kuinka liukastuneen säikeen pariutumista voidaan käyttää mekanismina geenin ilmentymisen säätelyssä

Avainkohdat

  • Muuntunut geeniekspressio on seurausta SSM:stä ja riippuen siitä, missä lyhyiden toistosekvenssien lisääntyminen tai väheneminen tapahtuu suhteessa promoottoriin, säätelee joko transkription tai translaation tasolla. Tuloksena on geenin tai geenien ON- tai OFF-vaihe.
  • SSM voi lisätä tai vähentää lyhyiden toistojaksojen määrää. Lyhyet toistosekvenssit ovat 1 - 7 nukleotidia ja voivat olla homogeenisia tai heterogeenisia toistuvia DNA-sekvenssejä.
  • Transkription säätely voi tapahtua, jos toistot sijaitsevat promoottorialueella RNA-polymeraasin sitoutumiskohdassa, -10 ja -35 ylävirtaan geenistä (geeneistä).
  • SSM indusoi transkription säätelyä muuttamalla promoottorin ulkopuolella olevia lyhyitä toistosekvenssejä. Jos lyhyessä toistosekvenssissä tapahtuu muutos, se voi vaikuttaa säätelyproteiinin, kuten aktivaattorin tai repressorin, sitoutumiseen.

Keskeisiä termejä

  • Liukastunut säikeen pariutuminen: prosessi, joka tuottaa virheellisesti pariutuvia lyhyitä toistuvia sekvenssejä äiti- ja tytärjuosteen välillä DNA-synteesin aikana.

Sslipped Strand mispairing (SSM) on prosessi, joka aiheuttaa lyhyiden toistuvien sekvenssien virheparin emo- ja tytärjuosteen välillä DNA-synteesin aikana. Tämä RecA:sta riippumaton mekanismi voi ilmetä joko DNA:n replikaation tai DNA:n korjauksen aikana ja se voi olla johtavassa tai jäljessä olevassa juosteessa ja voi johtaa lyhyiden toistosekvenssien lukumäärän lisääntymiseen tai vähenemiseen. Lyhyet toistosekvenssit ovat 1 - 7 nukleotidia ja voivat olla homogeenisia tai heterogeenisia toistuvia DNA-sekvenssejä.

Muuntunut geeniekspressio on seurausta SSM:stä ja riippuen siitä, missä lyhyiden toistosekvenssien lisääntyminen tai väheneminen tapahtuu suhteessa promoottoriin, säätelee joko transkription tai translaation tasolla. Tuloksena on geenin tai geenien ON- tai OFF-vaihe.

Transkription säätely tapahtuu useilla tavoilla. Yksi mahdollisuus on, jos toistot sijaitsevat promoottorialueella RNA-polymeraasin sitoutumiskohdassa, -10 ja -35, ylävirtaan geenistä (geeneistä). Opportunistinen patogeeni H. influenzae sillä on kaksi erisuuntaisesti orientoitunutta promoottoria fimbriae geneshifA:ssa ja hifB:ssä. Päällekkäisillä promoottorialueilla on dinukleotidin TA toistoja sekvensseissä -10 ja -35. SSM:n kautta TA-toistoalueelle voidaan tehdä TA-dinukleotidien lisäys tai vähennys, mikä johtaa hifA:n ja hifB:n transkription palautuvaan ON- tai OFF-vaiheeseen. Toinen tapa, jolla SSM indusoi transkription säätelyä, on muuttaa promoottorin ulkopuolella olevia lyhyitä toistosekvenssejä. Jos lyhyessä toistosekvenssissä tapahtuu muutos, se voi vaikuttaa säätelyproteiinin, kuten aktivaattorin tai repressorin, sitoutumiseen. Se voi myös johtaa eroihin mRNA:n transkription jälkeisessä stabiilisuudessa.