Muut

Kasvisoluorganelit ja niiden toiminnotHavainnollinen kuva kasvisolun organelleista

esittely

Kasvisolun sisällä on useita organelleja. Jokainen näistä organelleista voi suorittaa yhden tai useamman toiminnon, jotka kaikki ovat perustavan tärkeitä solun toiminnalle.

Kasvisolujen organellit ja niiden toiminnot

- Sileä ja karkea endoplasminen reticulum - suurenna solun sisäpintaa; suosimaan aineiden vaihtoa solun sisä- ja ulkopinnan välillä; suosimaan kiertoa solussa; varastoida hyaloplasmasta ja lipidisynteesistä otetut aineet.

- Solun ydin - hallitse ja säätele solun sisällä tapahtuvia kemiallisia reaktioita; tallentaa solun geenitiedot.

- Golgi-kompleksi - osallistuu solujen eritykseen.

Ribosomit - vaikuttavat proteiiniketjujen muodostumiseen.

- Muovit - kerätä aineita, joita käytetään kasvien ravinnoissa (leukoplastit); suorittaa fotosynteesi (kloroplastit).

- Mitokondriat - tarjoa energiaa solujen aineenvaihdunnalle.

- Vacuoles - toimivat erilaisten aineiden osmoottisessa säätelyssä ja varastoinnissa.

- Peroksisomit - vaikuttavat lipidien aineenvaihduntaan ja valoherkkyysprosessiin.