Muut

OikeuslääketiedeOikeuslääketiede: Biologian tuntemus rikollisuuden ratkaisussa

Mikä on rikostekniikka

Oikeuslääketieteellinen biologia on alue, joka käyttää biologian tietämystä resursseina rikosten tutkimiseen ja ratkaisemiseen. Rikoksen tekeminen jättää monissa tapauksissa biologisia jälkiä (veri, ihon iho, hiukset, siittiöt jne.). Biologisten tieteiden eri osa-alueiden tuntemuksella oikeuslääketieteellinen biologi voi auttaa poliisia näytteiden analysoinnissa ja tapausten ratkaisemisessa. Ihmisiä vastaan ​​tehtyjen rikosten lisäksi oikeuslääketieteen biologialla on suuri merkitys ympäristörikosten selvittämisessä.

Pääaineet, jotka opiskelivat oikeuslääketieteen jatko-opintokurssilla:

- Oikeuslääketieteellinen entomologia

- Oikeustieteellinen eläintiede

- Oikeustieteellinen kasvitiede

- Oikeuslääketieteellinen mikrobiologia

- Molekyyli- ja solubiologia

- Sovellettu immunologia

- Soveltuva genetiikka

- Lainsäädäntö ja asiantuntijarakenne

- Ympäristöasiantuntemus

- Tieteellinen menetelmä

- Biologisten näytteiden keruu- ja analysointitekniikat

- Oikeuslääketieteellinen parasitologia

- DNA-analyysi